• Miksi siirtyä digitaaliseen?

Miksi siirtyä digitaaliseen?

Kuluttajien vaatimukset kasvavat jatkuvasti, joten tasaisen ja kustannustehokkaan toiminnan takaaminen on erittäin tärkeää. 

Tämä tarkoittaa koneiden käyttökatkosten vähentämistä sekä käytössä olevien työnkulkujen optimointia.  

Esimerkiksi koneiden vikaantumisesta johtuvilla käyttökatkoilla voi olla vakavia, pitkäaikaisia seuraamuksia, jotka eivät rajoitu pelkästään välittömien ongelmien korjaamisesta aiheutuviin kuluihin. 

Piilokustannukset 

 • Tuotantotappiot ja menetetty tuotto
 • Haaskatut materiaaliresurssit
 • Korjaukset
 • Varaosat
 • Uusi koneisto

Miten voit suojata tuotantoyksiköiden ja varastojen pitkäkestoisuuden, minimoida kalliit käyttökatkot ja maksimoida tuottavan toiminta-ajan?

Digitoimalla.

Mikäli Euroopan tuotantoala ei siirry toimintojen digitointiin, siltä saattaa mennä sivu suun jopa 605 miljardin euron potentiaalinen lisäarvo vuoteen 2025 mennessä. *

* Perustuu Roland Berger -raporttiin

Tuotantolinjat

Automatisoi prosessit ja tarjoaa suunnittelu-, aikataulu-, töiden ajoitus- ja reititystietoja. 

Kunnossapito 

Työntekijät voivat jakaa ja käyttää tärkeitä tietoja reaaliaikaisesti, mukaan luettuna koneiden tila- ja virheraportit, huolto-ohjekirjat, historiatiedot sekä etätunnistin- eli RFID-paikannusinfrastruktuurit. 

Tuotannon varastonhallinta 

Tehokkaampi tuotteiden haku ja varastoon siirto sekä varastojen täydennys reaaliaikaisen varastonhallinnan avulla. Tutustu trukkiratkaisuihimme täällä. 

 

Mitä tämä tarkoittaa tuotanto-, kunnossapito- ja varastointihankkeiden kannalta?
 • Tehostetut työnkulut ja automatisoidut prosessit
 • Parantunut tuottavuus
 • Suuremmat tuotantonopeudet
 • Virheiden minimointi
 • Suurempi tarkkuus ja korkeampi laatu
 • Vähemmän käyttökatkoja
 • Alhaisemmat kunnossapitovaatimukset
 • Parantunut toiminta-aika
 • Alhaisemmat kustannukset, maksimoidut tuotot

Maailmanlaajuisen toimitusjohtajien keskuudessa suoritetun tutkimuksen mukaan digitaalinen teknologia on parantanut yritysten innovaatiopotentiaalia 71 prosentilla. *

* Lähde: PwC 18th Annual Global CEO -tutkimus

Liitytkö sinä digitaaliseen vallankumoukseen?