• Kenttäsuunnittelu ja -mittaus ja Toughbook

Kenttäsuunnittelu ja -mittaus ja Toughbook

Jos toimit rakennus-, koneenrakennus-, suunnittelu- tai kuljetusteollisuuden tai muun teollisuuden kenttätöitä sisältävien ammattien johtotehtävissä, tiedät epäilemättä, miten tärkeä organisaation prosessi kenttäsuunnittelu ja -mittaus on.

Olet myös tietoinen siitä, että prosessiin sisältyy myös merkittäviä ongelmia.

Missä ensisijaiset esteet ilmenevät?
On totisen tosi, että kenttätutkimus ja -mittaus on ulkona tapahtuva prosessi. Ulkoiset tekijät ovat siis aina läsnä oleva este. Koska tekniikka ei ole koskaan perinteisesti pystynyt toimimaan näissä haastavissa ulko-oloissa, vain paperisia asiakirjoja ja tallenteita on voitu käyttää. Paperi kuitenkin muuttuu käyttökelvottomaksi sateessa. Paperisia tallenteita on usein muutettava digitaaliseen muotoon myöhemmin, missä piilee myös virheiden mahdollisuus. Tarkka kenttäsuunnittelu ja -mittaus ovat lisäksi riippuvaisia oikeista tiedoista ja sovelluksista. Oikeiden tietojen ja sovellusten käyttö vaikeutuu etäsijainneissa, jonka vuoksi prosessi voi olla haastavaa toteuttaa tarkasti ja tehokkaasti. Myös aika saattaa osoittautua ongelmalliseksi. Suunnittelu- ja mittaustyön suorittaminen ilman digitaalisia työkaluja voi olla pitkällistä ja työlästä. Ja kaupallisessa maailmassahan aika on rahaa. Suunnittelu ja mittaus ei myöskään ole staattinen prosessi. Avainmitat ja -tiedot muuttuvat yhtenään, ja niitä on muutettava ja käsiteltävä työskentelypaikassa. Tämä on erittäin haastavaa ilman mahdollisuutta käyttää oikeita tietoja digitaalisesti.
Miten Toughbook parantaa prosessia?
Toughbook-tietokoneet ovat täydellinen työkalusarja suunnittelun ja mittauksen ammattilaisille. Ne tekevät näistä ammattilaisista riippumattomia ja tehokkaita, tehtiin työtä milloin tahansa. Koordinointi – laajalla maantieteellisellä alueella toimivien mittaajien ja teknikoiden tiimien johtaminen on vaikeaa. Toughbook selviytyy siitä maailmanluokan yhdistettävyyden ja integroidun GPS:n avulla. Kestävyys – kenttäsuunnittelu ja -mittaus tapahtuu siellä, missä sitä tarvitaan, eikä siellä, missä suunnittelija tai mittaaja haluaa sen tapahtuvan. Se voi tapahtua vesiväylällä, pölyisellä rakennustyömaalla tai äärimmäisen vaarallisessa ympäristössä. Toughbook-tietokoneet on valmistettu toimimaan erinomaisesti näissä oloissa. Ne toimivat paikoissa, joissa muu tekniikka ei pysty toimimaan. Toiminnallisuus kentällä – Toughbook-tietokoneet toimivat muun tekniikan pettäessä. Kenttähenkilökunta voi nyt käyttää tarvitsemiaan tietoja ja piirustuksia digitaalisessa ja täysin muunneltavassa muodossa paikan päällä. Erilaiset näytön koot ja rakenteet tarkoittavat, että ne selviytyvät CADillä tehtävien kenttätöiden vaatimuksista, ja niiden käsittelytehon ansiosta monimutkaisempiakin teknisiä asiakirjoja voidaan käsitellä.