• Koneiden diagnostiikka ja Toughbook

Koneiden diagnostiikka ja Toughbook

Koneiden diagnostiikka on tärkeä tukiprosessi useille yrityksille ja organisaatioille monilla eri aloilla. Huolimatta alasta vianmäärityksen suorittavan teknikon tavoite on kuitenkin aina sama:

  • ongelman etsiminen
  • ongelman korjaaminen nopeasti
  • ongelman korjaaminen oikein heti ensimmäisellä kerralla.

Kyseessä voi olla prosessi, joka suoritetaan verstaassa tai tehtävään tarkoitetussa vianmäärityslaitoksessa, jossa kuumuus, pöly ja kosteus aiheuttavat aina ongelmia.

Yhtä hyvin vianmäärityksiä suoritetaan myös kentällä, jossa järjestelmiin ja tietoihin käsiksi pääsemisestä ja muista tekijöistä tulee suurin haaste.

Missä ensisijaiset esteet ilmenevät?
Vastaanotto – esimerkiksi auton vianmäärityksessä ajoneuvon vastaanottopaikka voi vakavasti hidastaa vianmääritysprosessia varsinkin kiireisinä aikoina. Triage – autoalalla triagella tarkoitetaan sitä, kun autot ohjataan teknikoille korjausta varten. Mutta vaikka autot ohjataan ihanteellisessa tapauksessa mekaanikoille, joilla on tarvittavat taidot vikojen korjaamiseen, se ei ole aina helppoa ilman oikeita, ensimmäistä vianmääritystä tukevia teknisiä tietoja. Ensimmäinen vianmääritys – jos triage-vaihe on hoidettu oikein, prosessin tämä vaihe voidaan toteuttaa tehokkaasti. Jos ei, ensimmäisestä vianmäärityksestä tulee suuritöisempää. Osien toimittaminen – kaikkien alojen teknikoilla on oltava oikeat osat, jotta työ voidaan suorittaa oikein. Väärän osan tilaaminen tai toimittaminen vaikuttaa suuresti aikaan, kustannuksiin ja tuottavuuteen. Laajennettu tuki – jos teknikko ei voi korjata ongelmaa paikan päällä, hänen on käännyttävä laajennetun tuen puoleen. Tästä tulee ongelma, jos tukea ei ole heti saatavana. Korjauksen vahvistaminen – korjauksen onnistumisen testaaminen ja vahvistaminen voi olla aikaa vievää. Tämä prosessin vaihe jää siksi usein pois. Tämän vaiheen poisjättäminen voi kuitenkin suuresti vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen.
Miten Toughbook parantaa prosessia?
Toughbook-tietokoneita ovat suunnitelleet ja valmistaneet ihmiset, jotka ymmärtävät, miten vianmäärityksiä tekevät yritykset tekevät rahansa – kun asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun, he tulevat toistekin. Me siis ymmärrämme, miten tärkeää on varustaa teknikot työkaluilla, joiden avulla he tekevät työn oikein aina ensimmäisellä kerralla. Toughbook-tietokoneet yhdistävät ratkaisevasti vianmääritysjärjestelmät, jotta teknikot voivat suorittaa kolme vianmääritystä ajassa, joka kuluu yleensä yhden vianmäärityksen tekemiseen. Miten? Yhdistämällä armeijatason langattoman yhdistettävyyden, erinomaisen kyvyn toimia haastavissa ympäristöissä ja integroidut oheislaitteet, kuten RFID-laitteen ja viivakoodinlukijat. Ensimmäinen vianmääritys voidaan suorittaa samalla, kun kone ohjataan teknikolle eli triage-vaiheen aikana. Näin oikea kone määrätään oikealle teknikolle. Tavallinen vianmääritys suoritetaan tehokkaammin, koska se keskittyy triage-vaiheen aikana esiin nousseisiin ongelmiin. Viimeisenä vahvistetaan vianmääritys varmistamalla, että työ on suoritettu oikein, ettei asiakkaan koneeseen tarvitse tehdä lisäkorjauksia ja että asiakas on varmasti tyytyväinen. Toughbook-tietokoneiden käyttöön vianmääritysprosessissa liittyy vielä lisäksi yksi olennainen etu. On yksinkertainen tosiasia, että tila tai sijainti rajoittavat prosessia usein eniten. Loppujen lopuksi työtä ei ole aina mahdollista suorittaa tehtävään parhaiten sopivissa tiloissa. Koneiden sijaintipaikat vaihtelevat suuresti, ja se suuresti estää tekniikan käyttöä.

 Toughbook-tietokoneet ovat kuitenkin erilaisia. Pitkän kantaman langattomalla yhteydellä, ulkona katseltavilla näytöillä, muunneltavalla rakenteella ja erinomaisella kestävyydellä varustetut Toughbook-tietokoneet on suunniteltu erityisesti työskentelyyn ulkona tai vaikeissa oloissa. Joten sijaitsevatpa koneet missä tahansa, Toughbook-tietokoneet kulkevat teknikon mukana ja suorittavat kaikki tarvittavat tehtävät.