• Omaisuuden hallinta ja ylläpito sekä Toughbook

Omaisuuden hallinta ja ylläpito sekä Toughbook

Sinun on optimoitava omaisuutesi käyttö riippumatta sen sijaintipaikasta. Siksi sinun on varustettava kenttähuoltoteknikot ja ylläpitoinsinöörit työkaluilla, joiden avulla he voivat hallita kyseistä omaisuutta vaatimasi tason mukaisesti.

Tässä Toughbook voi lisätä arvoa suuresti.

Mikä prosessi on?
Kun puhumme omaisuuden hallinnasta ja ylläpidosta, tarkoitamme organisaatiosi koko kenttäomaisuuden optimointia. Omaisuutta on ylläpidettävä, korjattava, päivitettävä, konfiguroitava uudelleen ja jopa vaihdettava sen elinkaaren eri vaiheissa, mikä johtaa aivan uudenlaisiin liiketoimintaprosesseihin. Se voi olla esimerkiksi ehkäisevää työtä. On tarkistettava ja arvioitava, että omaisuutta käytetään tehokkaasti ja tuottavasti. Korjausten tarve on tunnistettava, viat on korjattava ja korjauksille on laadittava aikataulu. Ylläpitotoimia on tehtävä jatkuvasti. Prosessi voi olla toisaalta reaktiivinen: viasta raportoidaan, ja teknikon on reagoitava siihen mahdollisimman asianmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Raporttien on oltava tarkkoja, harkittuja ja hyvin dokumentoituja ja myöhemmälle ehkäisevälle työlle on laadittava aikataulu. Kaikki tämä perustuu tietenkin siihen, että työ on pystyttävä tekemään ankarissa oloissa. Oloissa, joista tekniikka ei ole perinteisesti kyennyt suoriutumaan. Oloissa, joissa kenttäteknikot eivät ole yleensä voineet käyttää sovelluksia ja tietoja digitaalisesti
Miten Toughbook parantaa prosessia?
Toughbook-tietokoneiden avulla teknikot voivat käyttää entistä suurempia tietomääriä – ja arvokkaampia tietoja. Koska Toughbook-tietokoneet toimivat oloissa, joissa muut kannettavat tietokoneet ja mobiililaitteet hyytyvät, ne ovat omiaan, kun halutaan muuttaa prosesseja. Nopeus – teknikot työskentelevät entistä nopeammin, kun heillä on käytössään oikeat tiedot. Riippumatta siitä, tarvitsevatko teknikot tekniikkaa, reittejä, työmaata tai palvelua koskevia tietoja, Toughbook-tietokoneiden avulla he voivat käsitellä kaikkia tarvitsemiaan tietoja joka ikisessä tilanteessa. Työasiakirjojen hallinta – Toughbook-tietokoneiden integroitujen kenttäkameroiden ja Bluetooth-yhteyden ansiosta teknikot voivat niiden avulla koota työasiakirjoja paljon nopeammin ja helpommin. Niiden käyttötarkoitukseen sopiva muoto parantaa tätä prosessia edelleen. Kosketusnäyttö sopii täydellisesti muistiinpanojen tekemiseen, ja armeijatason langaton yhdistettävyys tarkoittaa, että työn voi tallentaa ja että työtä voi valvoa ja arvioida tosiajassa. Myöskään tallenteiden paperiversioita ei tarvitse muuttaa myöhemmin. Asiakastyytyväisyys – hallittaessa ja ylläpidettäessä omaisuutta asiakkaan tiloissa teknikko toimii yrityksen edustajana. Teknikkojen työn tehostaminen Toughbook-tietokoneiden avulla on siis erinomainen tapa parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa asiakkaiden positiivista käsitystä organisaatiosta. Uudet tuotot – asiakkaat luottavat teknikoihin, jotka toimittavat jatkuvasti arvoa tuottavaa palvelua. Kun tämä luottamus on kerran saavutettu, teknikon on helppo parantaa asiakkaan liiketoimintaa toimittamalla hänelle muita organisaation tarjoamia palveluja ja tuotteita.